"Đừng cho một người nào đó con cá; 

Mà hãy cho anh ta cái cần câu và dậy anh ta câu cá"

HomeHỗ trợ DonxaQuyên góp

Hỗ trợ Donxa bằng cách nào

You have three options for donation:

1.Accept

2.Through Donxa's bank acount : Please tranfer your donation to the account: ////////////////////

3.By cash : Please tranfer your donation to the address of Donxa Office -Thu Y street, Duc Thuong commune, Hoai Duc district, Hanoi city, Vietnam


Nhà tài trợ

LOGO_DelawareConsulting3KLtekstzwart

 

Go to top
Adres : DONXA vzw - Molenstraat 12 -2440 Geel (Belgie)
GSM : +32 475495456
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.donxa.be
Disclaimer